2023 Kumbho Committee

2023 Kumbho Songhothon Committee:

Convenor:

Sri Aditya Niyogi, Chairman, Banshbaria Municipality

Songathak Mandali:

Sri Sadhan Mukherjee

Sri Samir Guharoy

Sri Ashok Gangopadhyay

Sri Dipankar Biswas

Sri Syamanjan Sur

Tribeni Kumbho Songothon Upadeshta Mandali:

Srimat Swami Paramatmandanda Maharaj (Mahamandaleswar Mahanirvan Akhada)

Swami Saradatma (Madhu) Maharaj Alambazar Math

Swami Titikkhananda Maharaj, Uttam Ashram

Sri Joydeep Maharaj, Maramia Ashram

International Advisory Board  
Pujya Swami Sri Nischalananda Saraswati, Sankaracharya Puri
Pujya Swami Avadeshananda Maharaj (Junagarh Akhra)
Sri Kanchan Banerjee, Boston USA
Sri Srikanta Mookherji, Princeton USA
Smt. Haimanti Banerjee, Boston USA
Sri Gokul Kunnath, Atlanta USA
Dr. Gautam Sen, London UK